Ελεύθερη vs ανοιχτή οικονομία

Το παράδειγμα αφορά στην αγορά των τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε., εντός της οποίας οι υψηλές χρεώσεις μεταξύ χωρών αλλά και διαφορετικές χρεώσεις μεταξύ των χωρών είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία και την υστέρηση της ψηφιακής αγοράς.

Ελεύθερη vs ανοιχτή οικονομία Read More »