Ενσυναίσθηση στην εκπαίδευση

Ως σημείο αναφοράς βάζω μία λέξη, την ”ενσυναίσθηση”, την οποία θεωρώ την αρετή των λίγων. Ως ενσυναίσθηση ορίζεται η συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου, και η κατανόηση της συμπεριφοράς και των κινήτρων του.

Ενσυναίσθηση στην εκπαίδευση Read More »