Η Εκκλησία ως κλειστό σύστημα

Ο εν μέρει αυτονόητος συντηρητισμός της εκκλησίας γίνεται πολλαπλάσια προβληματικός όταν από συστάσεως ελληνικού κράτους δεν έχει καθοριστεί το σαφές πλαίσιο αρμοδιοτήτων της και κατ΄ επέκταση ο διακριτός της ρόλος από το κράτος.

Η Εκκλησία ως κλειστό σύστημα Read More »