Διαδικτυακή τάξη

H επιλογή του σχολείου ενός παιδιού εξαρτάται από τον τόπο διαμονής. Εκεί, οργανώνονται ηλικιακά/αριθμητικά οι τάξεις και υλοποιείται η τυποποιημένη γραμμική εκπαίδευση βιομηχανικού τύπου.

Διαδικτυακή τάξη Read More »