Δημογραφικό και διαγενεακή δικαιοσύνη

Διαβάζω έρευνα της Dianeosis για το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας και την επικείμενη μείωση του πληθυσμού (μ.ο. 9εκ, το 2050). Το φυσικό ισοζύγιο είναι αρνητικό (θάνατοι-γεννήσεις) και επιτείνεται από το εξίσου αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο.

Δημογραφικό και διαγενεακή δικαιοσύνη Read More »